header

สำหรับสมาชิกประกาศโรงพยาบาลลำดวน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

 

footer

โรงพยาบาลลำดวน
80 หมู่4 ตำบลลำดวน  อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
โทร. 044-541412 โทรสาร 044-541411