header

สำหรับสมาชิก

0318276
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
513
2095
5988
6372
21182
31876
318276

คาดการณ์วันนี้
432

4.52%
3.53%
0.69%
0.30%
0.03%
90.92%
Online (15 minutes ago):3
3 guests
no members

Your IP:54.81.238.157สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดสุรินทร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำจังหวัดสุรินทร์ หรือแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ออกไปบริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รวมถึงมีแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจากโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ มีผู้ไปรับการบริการตรวจรักษาทั่วไป และรับบริการด้านทันตกรรม รวมทั้งสิ้น 473 คน มีผู้ป่วยนำเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ 7 คน ต่อจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. ประจำจังหวัดสุรินทร์เฝ้า โดยจังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 29 เมื่อปี 2513 ประกอบด้วยแพทย์,ทันตแพทย์, เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ,อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆ รวมทั้งอาสาสมัครสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 1,071 คน

ภาพกิจกรรม

 

footer

โรงพยาบาลลำดวน
80 หมู่4 ตำบลลำดวน  อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
โทร. 044-541412 โทรสาร 044-541411